H.O.G. Magazine

Fjellbacka_01

HVA DU FÅR SOM MEDLEM:

Hogmagazine Du får bladet H.O.G. Magazine i posten hvert kvartal. I tillegg mottar du HOG eMagazine pr. mail.

Du får tilsendt en spesiell patch (jakkemerker) og pin hvert år samt Touring Handbook (kartbok m.m.), medlemsmanual og en egen mappe til å ta med på tur. Du får også adgang til hjemmeside kun for H.O.G. medlemmer.

LADIES OF HARLEY:
Du kan være med i Ladies of Harley (LOH) enten du kjører egen H-D og er fullverdig medlem av H.O.G., eller om du "bare sitter på" og er familiemedlem.

Dette koster ikke noe ekstra utover det du betaler i ordinært H.O.G. medlemskap hvert år, men du må krysse av for deltakelse ved innmelding i HOG eller ved å oppdatere din medlemsprofil på HOG-medlemssiden.

Første året vil du få en spesiell LOH pin og et tøymerke. Då får også en LOH "årspin" ved hver fornyelse av medlemskapet. LOH er spesielt myntet på å oppmuntre kvinner til å delta i chapteraktiviteter.

Kjøring i kolonne
Biker of the year