Kjøring i kolonne

En motorsykkelgruppe er en dynamisk enhet som skifter fra sekund til sekund, etter vær, fart, trafikk og veiforhold. Man må ikke glemme den enkelte MC-førers kvaliteter og ferdigheters innvirkning på gruppa. Når DU kjører i gruppe er DU en DEL av gruppa, og DINE valg vedrørende kjørestil går ikke bare ut over deg selv men hele GRUPPA. Det kreves derfor mye av MC-førere som kjører sammen, ikke minst hensynet til gruppa og at helheten må fungere. Vær oppmerksom og følg med på hva som skjer i gruppa og hold øye med ROAD CAPTAIN.

Nedenfor finner du informasjon i to pdf-filer som kan lastes ned.


File Name: 2015-Kolonnekjoring_presentasjo_20170925-091503_1
File Size: 1.1 mb
Download File
File Name: 2015-Brosjyre_kolonnekjorin_20170925-091304_1
File Size: 479 kb
Download File
Chaptere i Norge
Biker of the year