Årsmøte

Starter 21. november 2020 16:00
Lagt inn av Ann Irene Krogsether
Kategorier: Møter/ Kurs
Treff: 206

Se "Filer" nedenfor for invitasjon og informasjon om årsmøte og Julemiddag

***************************************************************

Innkalling til Årsmøte/Generalforsamling
Lørdag 21. november 2020, kl. 16.00.
Atlantic Hotell, Sandefjord

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referent
 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
 5. Årsberetning 2020
 6. Regnskap 2020
 7. Medlemskontingent 2020
 8. Budsjett 2021
 9. Innkomne forslag/saker til behandling (OBS: må være styret i hende senest 09.11.2020)
 10. National Rally 2022
 11. Valg

Møtet heves

Styret
HOG
Chapter South East
Norway